Att hantera sorg

2014-03-24

För inte så länge sedan gick en väns nära anhörg till mig bort och jag blev ett stort stöd för henne. Jag har därför skrivit denna text som kan hjälpa andra genom sorgen.

Det är givetvis en stor sorg för vänner, släktingar och bekanta när någon går bort. Oavsett om det har varit ett hastigt dödsfall eller om någon tynat bort så är det saker som måste göras efter att en människa gått bort. Det är dags, mitt i sorgen, att börja tänka på begravningen, och det är inte alltid lätt att veta vilka det är som ska ansvara för jordfästningen av en människa. Vi försöker reda ut begreppen nedan. 

Vad orkar du med?

Att prata med bekanta under sörjandeprocessen är ofta bra med kan för många vara mycket jobbigt. Trots detta måste man meddela anhöriga om hur och var minnesstuden äger rum. Därför utvecklar många begravningsbyråer både onlinetjänster för att hjälpa anhöriga genom sorgen samt bistår med juridisk hjälp i en sådan svår stund. Hisingens Begravningsbyrå är ett bra exempel på en sådan begravningsbyrå. Vad du känner att du orkar med och vad byrån kan hjälpa dig med är viktigt att ha i åtanke när du anlitar en begravningsbyrå.

Vem är ansvarig?

Det spelar faktiskt ingen roll vem det är som ordnar med begravningen. Det kan handla om en nära anhörig, en släkting, en god vän, en sambo eller en kurator. Det innebär alltså att, i princip, vem som helst kan ordna med en begravning för en bortgången människa. Det är begravningslagen som bestämmer detta och den har vidare instruktioner om hur en begravning ska gå till och vilka som ska ta ansvaret. Om inte den avlidne har efterlämnat ett testamente om hur denne vill att begravningen ska gå till så är det beställaren av begravningen som avgör hur den ska genomföras, om personen i fråga ska kremeras eller sänkas ner i kista. Om det är så att den avlidne inte har någon som tar hand om detta så kommer ansvaret att tillfalla kommunen, som då står för begravningsplaneringen och som samtidigt kan debitera dödsboet.

Regler kring dödsbo

Det är upp till dödsboet att stå för begravningen av en avliden. Formellt anses det nämligen vara dödsboet som beställer begravningen och den personen som gör det företräder alltså dödsboet, alltså de som äger boendet. Ibland kan det uppstå tvister om vilka det är som ska anordna en begravning, exempelvis mellan släktingar. Det brukar alltid vara så att det är dödsbodelägaren som har företrädet för bestämmandet av hur begravningen ska gå till, just på grund av att kostnaderna som en begravning innebär tillfaller dödsboet. Det kan uppstå problem om det inte är en dödsbodelägare som beställer begravningen eftersom att det inte är säkert att begravningskostnaden anses som skälig och det innebär att den som beställt begravningen måste stämma dödsboet för att få betalt för de pengar som de ligger ute med.

Det är aldrig upp till begravningsbyrån att vara de som informerar berörda människor om dödsfallet utan det är upp till dödsbodelägaren. Denne kan inte heller hindra människor från att delta i begravningen eftersom både borgerliga och kyrkliga begravningar är offentliga. Den som är medlem i Svenska Kyrkan betalar en kyrkoavgift och därmed rätt till en kyrklig begravning